Kazanım : T4.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.
Bu kadar heyecanlı olmasının ....................... sınavın yaklaşması.
Bu kadar heyecanlı olmasının ....................... sınavın yaklaşması.