Mayıs ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Mayıs :Kardeşlik Haftası
Mayıs 1. haftası :Bilişim Haftası
Mayıs 1. haftası :Trafik ve İlk Yardım Haftası
6 Mayıs :Hıdrellez
0 Mayıs :Anneler Günü
10-16 Mayıs :Engelliler Haftası
18-24 Mayıs :Müzeler Haftası
29 Mayıs :İstanbul'un Fethi

Önceki Hafta Sonraki Hafta

34. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

23.5.2022
T4.3.2. Soru ekini, ?de? ve ?ki? bağlaçlarını, sayıları, pekiştirmeli sözleri ve kısaltmaları doğru yazar; satır sonunda kelimeleri uygun şekilde böler.
T4.3.2. Soru ekini, ?de? ve ?ki? bağlaçlarını, sayıları, pekiştirmeli sözleri ve kısaltmaları doğru yazar; satır sonunda kelimeleri uygun şekilde böler.
7. Sorunlarını aile bireyleri ile birlikte çözme alışkanlığı kazanır.
8. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkilerini fark eder.
D.6. Atatürkün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşlerini anlar.
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.
24.5.2022
Accepting and refusing
Accepting and refusing
4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar.
4.7.1.1. Dünya?nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.
Y4.6.3. Birey ve toplum arasındaki ilişkinin ortak sahiplik üzerinden kurulduğunu bilir.
Y4.6.3. Birey ve toplum arasındaki ilişkinin ortak sahiplik üzerinden kurulduğunu bilir.
25.5.2022
1. Dakika ile saniye arasında ilişkiyi açıklar.
1. Dakika ile saniye arasında ilişkiyi açıklar.
T4.3.2. Soru ekini, ?de? ve ?ki? bağlaçlarını, sayıları, pekiştirmeli sözleri ve kısaltmaları doğru yazar; satır sonunda kelimeleri uygun şekilde böler.
T4.3.2. Soru ekini, ?de? ve ?ki? bağlaçlarını, sayıları, pekiştirmeli sözleri ve kısaltmaları doğru yazar; satır sonunda kelimeleri uygun şekilde böler.
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
26.5.2022
T4.3.2. Soru ekini, ?de? ve ?ki? bağlaçlarını, sayıları, pekiştirmeli sözleri ve kısaltmaları doğru yazar; satır sonunda kelimeleri uygun şekilde böler.
T4.3.2. Soru ekini, ?de? ve ?ki? bağlaçlarını, sayıları, pekiştirmeli sözleri ve kısaltmaları doğru yazar; satır sonunda kelimeleri uygun şekilde böler.
SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.
TG.4.2.3. İlk yardım uygulamalarında doğru müdahalenin önemini tartışır.
4.7.1.1. Dünya?nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.
5.Görsel çalışmalarını sınıf, okul panosu ve standında sergilemekten haz duyar(M.B.).
27.5.2022
2. Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.
2. Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.
T4.3.3. Anlamlı ve kurallı cümlelerle bilgilendirici ve hikâye edici metin yazar.
T4.3.3. Anlamlı ve kurallı cümlelerle bilgilendirici ve hikâye edici metin yazar.
O.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
O.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.