Kazanım : 2.1.5. Kaynakları ve eşyaları özenli kullanır.
Sınıf eşyaları hepimizin ............ malı olduğu için onları korumalıyız.
Sınıf eşyaları hepimizin ............ malı olduğu için onları korumalıyız.