Kazanım : 2.6.5. Güneşin hareketlerini gözlemleyerek yönleri gösterir.
Güneş ............ doğar.
Güneş ............ doğar.