Atatürk bize birçok hak ve hürriyet kazandırmıştır.
Doğru Yanlış