"Elli bir" sayısı rakamla 41 diye yazılır.
Doğru Yanlış