Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
A)
Allaha iman
B)
Meleklere iman
C)
Ahirete iman
D)
Hacca gitmek