Nisan ayına ait belirli gün ve haftalar

8-14 Nisan :Sağlık Haftası
15-22 Nisan :Turizm Haftası
14-20 Nisan :Kutlu Doğum Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

29. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

22.4.2024
2.5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.
M2.2.4. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
O.2.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara karşı duyarlılık gösterir.
2.Kelime haznesi ve anlam bilgisi genişler.
23.4.2024
2.5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.
M2.2.4. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
O.2.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara karşı duyarlılık gösterir.
1. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî yapı, anıt vb. yerlerin kurallarına uygun davranır(M.B.).
24.4.2024
M2.2.5. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
Listening : E2.9.L2. Students will be able to follow short, simple and oral instructions.
Speaking : E2.9.S1. Students will be able to talk about the fruits they like.
O.2.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara karşı duyarlılık gösterir.
25.4.2024
2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.
M2.2.5. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
O.2.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara karşı duyarlılık gösterir.
D.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.
26.4.2024
2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.
M2.2.8. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
O.2.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara karşı duyarlılık gösterir.
1. Kelime hazinesini geliştirir.