Aralık ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

13. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

11.12.2023
Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur.
T3.1.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
T3.1.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
12.12.2023
Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir fikir etrafında bir araya getirir.
T3.1.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
T3.1.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
Çarpım tablosunu oluşturur.
Çarpım tablosunu oluşturur.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
13.12.2023
T3.1.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
T3.1.11. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
Çarpım tablosunu oluşturur.
Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.
3.Karşıt fikirleri dinler,eleştirileri kabul eder ve cevaplar.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
14.12.2023
Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır.
F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
10. Renkleri karıştırarak renk zenginliğini keşfeder (G.S.B.).
4.Düşünme,konuşma ve ifade yeteneğini geliştirir.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
15.12.2023
F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
T3.1.12. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.
T3.1.12. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.
Making simple inquiries
Making simple inquiries
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.