Kasım ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Kasım :Kızılay Haftası
Kasım 2. haftası :Dünya Çocuk Kitapları Haftası
10-16 Kasım :Atatürk Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

11. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

27.11.2023
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.
T3.1.9. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
T3.1.9. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
1000?den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.
1000?den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.
Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşının performansını gözlemleyerek geri bildirim verir.
28.11.2023
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.
T3.1.9. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
T3.1.9. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşının performansını gözlemleyerek geri bildirim verir.
29.11.2023
T3.1.9. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
T3.1.9. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.
2.Türküyü sınıfta dinler ve türkü metninden türküyü takip ederek öğrenir,sınıfça ve bireysel olarak söyler.
Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşının performansını gözlemleyerek geri bildirim verir.
30.11.2023
Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.
F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
7. Nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılar (G.S.B.).
1. Önceden belirlenmiş bir konuya hazırlanır.
Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşının performansını gözlemleyerek geri bildirim verir.
1.12.2023
F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
T3.1.9. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
T3.1.10. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
Describing what people are doing now
Describing what people are doing now
Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşının performansını gözlemleyerek geri bildirim verir.