Kazanım : 2.1.3. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
Sınıfımızın yerini .......... çizerek gösterebiliriz.
Sınıfımızın yerini .......... çizerek gösterebiliriz.