Kazanım : Dünya?nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar.
Ay  .......  uydusu olan bir gök cismidir.
Ay  .......  uydusu olan bir gök cismidir.