Kazanım : 2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.
Fırınlar beslenme ihtiyacımızdan meydana çıkmıştır.
Fırınlar beslenme ihtiyacımızdan meydana çıkmıştır.
Doğru Yanlış