Kazanım : T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz?
 "Şirine çiçek ........ " 

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz?
A)
sever
B)
koklar
C)
verir