Kazanım : T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi  zıt  anlamlıdır ?
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi  zıt  anlamlıdır ?
A)
yüksek - yukarı
B)
güzel - çirkin
C)
kırmızı - al