Kazanım : T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Yukarıda anlamı verilen kelimelerden hangileri doğrudur?
a) kitaplık : raflardan oluşan ve içine kitap yerleştirilen mobilya
b) çarşı    : alış-veriş yapılan dükkanların olduğu yer
c) sürahi   : ağaçta yetişen bir çeşit meyve

Yukarıda anlamı verilen kelimelerden hangileri doğrudur?
A)
sürahi-çarşı
B)
kitaplık-sürahi
C)
kitaplık-çarşı