Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
A)
Nurdan yaratılmıştır
B)
Sadece Allaha ibadet ederler
C)
İstedikleri herşeyi yapabilirler
D)
Hepsinin bir görevi vardır