Kazanım : T4.3.7. Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri ve çoğul eki) yerinde kullanır.