Kazanm : M.1.1.1.1. Rakamlar okur ve yazar.
"Elli bir" says rakamla 41 diye yazlr.
"Elli bir" says rakamla 41 diye yazlr.
Doru Yanl