Kazanım : M.1.1.1.1. Rakamları okur ve yazar.
"Elli bir" sayısı rakamla 41 diye yazılır.
"Elli bir" sayısı rakamla 41 diye yazılır.
Doğru Yanlış