Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
A)
Allaha iman
B)
Meleklere iman
C)
Ahirete iman
D)
Hacca gitmek